Gezangboek.nl Ps 123 Ik hef tot U, die in den hemel zit

Verzen:
J. Worp, D. Sanderman
J. Worp, D. Sanderman

1 Ik hef tot U, die in den hemel zit,
mijn ogen op, en bid;
gelijk een knecht ziet op de hand zijns heren,
om nooddruft te begeren,
en 't oog der maagd is op haar vrouw geslagen,
om hulp of gunst te vragen;
zo slaan wij 't oog op onzen Heer', tot Hij
ook ons genadig zij.

2 Geef ons gena, geef ons gena, o Heer',
en red ons tot Uw eer;
wij zijn reeds moe van al de schampre woorden,
die wij van smaders hoorden;
ons treurig hart is moe van al het spotten,
en 't honend samenrotten
der hovaardij, die needrigen veracht,
en weelderig belacht.

Bron: Psalm 123 H. Ghijsen

JW Player goes here


Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact