Gezangboek.nl Ps 125 Hij zal noch wanklen, noch bezwijken

2 verzen
J. Worp, D. Sanderman
J. Worp, D. Sanderman

1 Hij zal noch wanklen, noch bezwijken,
die op den Heer' vertrouwt,
en op Zijn goedheid bouwt;
Hij zal, als Sions berg, nooit wijken,
wiens grondslag door geen aards vermogen
ooit wordt bewogen.

2 Gelijk 't gebergt', dat, hoog gerezen,
om Salem ligt gespreid,
zo is, in eeuwigheid,
de Heer' rondom hen, die Hem vrezen;
rondom Zijn volk, 't welk Hij wil hoeden
voor tegenspoeden.

3 Want hoe de bozen zich doen schromen
door wrede heerschappij,
nog zal hun dwinglandij
niet rusten op het lot der vromen,
opdat zij nooit, van 't recht geweken,
Zichzelven wreken.

4 Geef, Heer', den goeden Uwen zegen;
doe wel aan 't vroom gemoed;
maar hem, die onrecht doet,
en die zich neigt tot kromme wegen,
zal God verdoen; doch Isrel leven
en vrede geven.

Bron: Psalm 125 Laus Deo, Salus Populo

JW Player goes here


Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact