Gezangboek.nl Ps 128 U mag men zalig heten

Verzen:
J. Worp, D. Sanderman
J. Worp, D. Sanderman

1 U mag men zalig heten,
dien 's Heeren vrees bekoort;
die, met een goed geweten,
steeds wandelt naar Zijn woord.
Gij zult uw nooddruft vinden
door d' arbeid van uw hand;
wat g' u moogt onderwinden,
komt naar uw wens tot stand.

2 Uw echtvriendin zal bloeien,
gelijk een wijnstok tiert,
die, vruchtrijk onder 't groeien,
uw huismuur dekt en siert.
Niets zal uw welvaart stuiten;
uw kroost zal blij en fris,
als groen' olijvenspruiten,
versieren uwen dis.

3 Dit lot is u beschoren,
zo gij, met diep ontzag,
naar 's Heeren wet blijft horen;
voor u zal, dag aan dag,
het heil uit Sion vloeien:
Gij zult, zolang gij leeft,
Jeruzalem zien bloeien,
't welk God Zijn zegen geeft.

4 Blijft gij op Hem betrouwen,
dan zult gij, op uw bee
't kroost van uw kroost aanschouwen;
in Israel zij vree.

Bron: Psalm 128 Laus Deo, Salus Populo

JW Player goes here


Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact