Gezangboek.nl Ps 134 Looft, looft nu aller heren Heer'

Verzen:
J. Worp, D. Sanderman
J. Worp, D. Sanderman

1 Looft, looft nu aller heren Heer',
gij zijne knechten, geeft Hem eer,
gij, die des nachts Zijn huis bewaakt
en voor Zijn dienst in ijver blaakt!

2 Heft uwe handen naar omhoog,
slaat naar het Heiligdom uw oog,
en knielt eerbiedig voor Hem neer:
Looft, looft nu aller heren Heer'!

3 Dat 's Heeren zegen op u daal';
Zijn gunst uit Sion u bestraal'.
Hij schiep 't heelal, Zijn Naam ter eer:
Looft, looft dan aller heren Heer'!

Bron: Psalm 134 Laus Deo, Salus Populo

JW Player goes here


Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Luister Psalmen en Gezangen zonder reclame

Contact