Gezangboek.nl Ps 136 Looft den Heer', want Hij is goed

Verzen:
J. Worp, D. Sanderman
J. Worp, D. Sanderman

1 Looft den Heer', want Hij is goed,
looft Hem met een blij gemoed;
want Zijn gunst, alom verspreid,
zal bestaan in eeuwigheid.

2 Looft den groten God, Wiens troon
hoger rijst dan die der goon;
want Zijn gunst, alom verspreid,
zal bestaan in eeuwigheid.

3 Looft der heren Opperheer;
buigt u needrig voor Hem neer;
want Zijn gunst, alom verspreid,
zal bestaan in eeuwigheid.

4 Looft Gods macht, die onbeperkt,
gadeloze wondren werkt;
want Zijn gunst, alom verspreid,
zal bestaan in eeuwigheid.

5 Looft Gods wijsheid; door Zijn woord
bracht Hij al de heemlen voort;
want Zijn gunst, alom verspreid,
zal bestaan in eeuwigheid.

6 D' aard' hief uit der waatren schoot
zich omhoog, toen God 't gebood;
want Zijn gunst, alom verspreid,
zal bestaan in eeuwigheid.

7 God schiep aan des hemels trans
grote lichten, rijk van glans;
want Zijn gunst, alom verspreid,
zal bestaan in eeuwigheid.

8 Aan de zon schonk Gods gezag
d' opperheerschappij bij dag;
want Zijn gunst, alom verspreid,
zal bestaan in eeuwigheid.

9 Maan en sterren, min in pracht,
schonk Hij heerschappij bij nacht;
want Zijn gunst, alom verspreid,
zal bestaan in eeuwigheid.

10 Looft Hem, die Egypte 's staat
sloeg in 't eerstgeboren zaad;
want Zijn gunst, alom verspreid,
zal bestaan in eeuwigheid.

11 Looft den Heer', Wiens heerschappij
Isrel voerd' uit slavernij;
want Zijn gunst, alom verspreid,
zal bestaan in eeuwigheid.

12 Looft den Heer', Wiens sterke hand
Isrel leidd' uit Faros land;
want Zijn gunst, alom verspreid,
zal bestaan in eeuwigheid.

13 Looft Hem, die het Rode meer
heeft verdeeld voor Mozes' heir;
want Zijn gunst, alom verspreid,
zal bestaan in eeuwigheid.

14 Die, door dien verdeelden plas,
Israels Geleider was;
want Zijn gunst, alom verspreid,
zal bestaan in eeuwigheid.

15 Die vorst Faros legermacht
in de Schelfzee t' onder bracht;
want Zijn gunst, alom verspreid,
zal bestaan in eeuwigheid.

16 Die Zijn volk, als bij de hand,
leidde door woestijn en zand;
want Zijn gunst, alom verspreid,
zal bestaan in eeuwigheid.

17 Die tot wering van 't geweld
koningen heeft neergeveld;
want Zijn gunst, alom verspreid,
zal bestaan in eeuwigheid.

18 Die de vorsten, trots van moed
heeft doen smoren in hun bloed;
want Zijn gunst, alom verspreid,
zal bestaan in eeuwigheid.

19 Looft Hem, die den Amoriet
van zijn grootsen zetel stiet;
want Zijn gunst, alom verspreid,
zal bestaan in eeuwigheid.

20 Looft Hem, Wiens geduchte macht
Bazans koning t' onder bracht;
want Zijn gunst, alom verspreid,
zal bestaan in eeuwigheid.

21 Die hun land, dat d' ogen streelt,
Israel heeft toegedeeld;
want Zijn gunst, alom verspreid,
zal bestaan in eeuwigheid.

22 Looft Hem, nu die erfenis,
naar Zijn woord bevestigd is;
want Zijn gunst, alom verspreid,
zal bestaan in eeuwigheid.

23 Die in onzen lagen stand,
ons genadig bood de hand;
want Zijn gunst, alom verspreid,
zal bestaan in eeuwigheid.

24 Die ons, onder 't leed gebukt,
heeft uit 's vijands macht gerukt;
want Zijn gunst, alom verspreid,
zal bestaan in eeuwigheid.

25 Looft Hem, looft Hem, al wat leeft,
Die al 't vlees zijn voedsel geeft;
want Zijn gunst, alom verspreid,
zal bestaan in eeuwigheid.

26 Geeft den God des hemels eer,
lof zij aller schepslen Heer';
want Zijn gunst, alom verspreid,
zal bestaan in eeuwigheid.

Bron: Psalm 136 Laus Deo, Salus Populo

JW Player goes here


Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact