Gezangboek.nl Ps 146 Prijs den Heer' met blijde galmen

Verzen:
J. Worp, D. Sanderman
J. Worp, D. Sanderman

1 Prijs den Heer' met blijde galmen;
Gij, mijn ziel, hebt rijke stof;
'k zal, zo lang ik leef, mijn psalmen
vrolijk wijden aan Zijn lof:
'k Zal, zo lang ik 't licht geniet,
Hem verhogen in mijn lied.

2 Vest op prinsen geen betrouwen,
waar men nimmer heil bij vindt;
zoudt g' uw hoop op mensen bouwen?
Als Gods hand hun geest ontbindt,
keren zij tot d' aarde weer,
storten met hun aanslag neer.

3 Zalig hij, die in dit leven,
Jakobs God ter hulpe heeft;
hij, die door den nood gedreven,
zich tot Hem om troost begeeft;
die zijn hoop, in 't hachlijkst lot,
vestigt op den Heer', zijn God.

4 't Is de Heer', Wiens alvermogen
't groot heelal heeft voortgebracht;
Die genadig, uit den hogen
ziet, wie op Zijn bijstand wacht,
en aan elk, die Hem verbeidt,
trouwe houdt in eeuwigheid.

5 't Is de Heer', die 't recht der armen,
der verdrukten gelden doet;
Die, uit liefderijk erbarmen,
hongerigen mildlijk voedt;
Die gevangnen vrijheid schenkt,
en aan hun ellende denkt.

6 't Is de Heer', Wiens mededogen
blinden schenkt het lieflijk licht;
wie in 't stof lag neergebogen,
wordt door Hem weer opgericht.
God, die lust in waarheid heeft,
mint hem, die rechtvaardig leeft.

7 't Is de Heer', die vreemdelingen
Met een wakend oog beschouwt;
Weeuw en wees in twistgedingen
En in kommer staande houdt;
Maar Zijn arm, der vromen hoop,
Stuit de bozen in hun loop.

8 't Is de Heer' van alle heren,
Sions God, geducht in macht,
Die voor eeuwig zal regeren
van geslachte tot geslacht.
Sion, zing uw God ter eer!
Prijs Zijn grootheid; loof den Heer'.

Bron: Psalm 146 Laus Deo, Salus Populo

JW Player goes here


Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact