Gezangboek.nl Ps 23 De God des heils wil mij ten Herder wezen.

Verzen:
J. Worp, D. Sanderman
J. Worp, D. Sanderman

1 De God des heils wil mij ten Herder wezen.
'k Heb geen gebrek, 'k heb geen gevaar te vrezen.
Hij zal mij zacht, in liefelijke weiden,
aan d' oevers van zeer stille waatren leiden.
Hij sterkt mijn ziel; richt, om Zijn Naam, mijn treden
in 't effen spoor van Zijn gerechtheden.

2 Ik vrees niet, neen, schoon ik door duistre dalen,
in doodsgevaar bekommerd om moest dwalen.
Gij blijft mij bij in alle tegenspoeden;
Uw stok en staf zal mij altoos behoeden.
Gij troost mijn ziel, en richt, in mededogen,
de tafel aan, voor mijner haatren ogen.

3 Gij zalft mijn hoofd, Gij doet mijn blijdschap groeien,
en van Uw heil mijn beker overvloeien,
het zalig goed, mij door Uw gunst gegeven,
verlaat mij niet, maar volgt mij al mijn leven.
Zodat ik in het heilig huis des Heeren,
een lange reeks van dagen, blijf verkeren.

Bron: Psalm 23 Laus Deo, Salus Populo

JW Player goes here


Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact