Gezangboek.nl Ps 24 Al d' aard' en alles wat zij geeft

Verzen:
J. Worp, D. Sanderman
J. Worp, D. Sanderman

1 Al d' aard' en alles wat zij geeft,
met al wat zich beweegt en leeft,
zijn 't wettig eigendom des Heeren.
Hij heeft z', in haren ochtendstond,
op ongemeten zeen gegrond,
doorsneden met rivier en meren.

2 Wie klimt den berg des Heeren op?
Wie zal dien Godgewijden top,
voor 't oog van Sions God, betreden?
De man, die, rein van hart en hand,
zich niet aan ijdelheid verpandt,
en geen bedrog pleegt in zijn eden.

3 Die zal, door 's Heeren gunst geleid,
en zegen en gerechtigheid
van God, den God zijns heils ontvangen.
Dit 's Jakob, dit is 't vroom geslacht,
dat naar God vraagt, Zijn wet betracht
en zoekt Zijn aanschijn met verlangen.

4 Verhoogt, o poorten, nu den boog!
Rijst, eeuwge deuren, rijst omhoog!
Opdat de Koning in moog' rijden.
Wie is die Vorst, zo groot in eer?
't Is God, d' almachtig, Opperheer.
't Is God, geweldig in het strijden.

5 Verhoogt, o poorten, nu den boog!
Rijst, eeuwge deuren, rijst omhoog!
Opdat g' uw Koning moogt ontvangen.
Wie is die Vorst, zo groot in kracht?
't Is 't Hoofd van 's hemels legermacht;
Hem eren wij met lofgezangen.

Bron: Psalm 24 Laus Deo, Salus Populo


O dag zeer groot van heerlijkheid / Willem Sluiter (1627-1673) - SZ26
Ps 62 Mijn ziel is immers stil tot God / J.E. Voet - Psalm 62
Ps 95 Komt, laat ons samen Isrels Heer / J.E. Voet - Psalm 95
Ps 111 Looft, Hallelujah, looft den Heer' / J.E. Voet - Psalm 111


JW Player goes here


Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact