Gezangboek.nl Ps 36 Het trots gedrag des bozen doet

Verzen:
J. Worp, D. Sanderman
J. Worp, D. Sanderman

1 Het trots gedrag des bozen doet
mij spreken in 't beklemd gemoed:
"Gods vrees is uit zijn ogen,"
wijl hij zolang zichzelven vleit,
tot God zijn ongerechtigheid
niet langer kan gedogen.
Bedrog en onrecht spreekt zijn mond:
't Verstand laat na, den waren grond
van 't weldoen op te merken;
des nachts is 't kwaad zijn overleg.
Hij stelt zich op een bozen weg,
en schuwt geen snode werken.

2 Uw goedheid, Heer', is hemelhoog,
Uw waarheid tot den wolkenboog,
Uw recht is als Gods bergen,
Uw oordeel grondloos; Gij behoedt,
en zegent mens en beest, en doet
Uw hulp nooit vruchtloos vergen.
Hoe groot is Uw goedgunstigheid,
hoe zijn Uw vleuglen uitgebreid!
Hier wordt de rust geschonken;
hier 't vette van Uw huis gesmaakt.
Een volle beek van wellust maakt,
hier elk in liefde dronken.

3 Bij U, Heer', is de levensbron;
Uw licht doet, klaarder dan de zon,
ons 't heuglijk licht aanschouwen.
Wees, die U kennen, mild en goed,
en toon d' oprechten van gemoed
Uw recht, waar z' op vertrouwen.
Dat mij nooit trotse voet vertrapp',
noch boze hand in ballingschap
ellendig om doe zwerven.
Daar zijn de werkers van het kwaad
gevallen in een jammerstaat,
waarin zij hulploos sterven.

Bron: Psalm 36 J.E. Voet


Ps 68 De Heer' zal opstaan tot den strijd / J.E. Voet - Psalm 68
Pt 420/Ps 68 God Shall Arise and by His Might / naar Psalm 68 - Psalter 420


JW Player goes here


Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact