Gezangboek.nl Ps 43 Geduchte God, hoor mijn gebeden

Verzen:
J. Worp, D. Sanderman
J. Worp, D. Sanderman

1 Geduchte God, hoor mijn gebeden;
strijd voor mijn recht, en maak mij vrij
van hen, die, vol arglistigheden,
gerechtigheid en trouw vertreden,
opdat mijn ziel Uw naam belij'
en U geheiligd zij.

2 Mijn God, ik steun op Uw vermogen,
Gij zijt de sterkte van mijn hart;
waarom verstoot Gij m' uit Uw ogen,
waarom ga ik terneergebogen,
door 's vijands wreed geweld benard,
gestaag in 't aaklig zwart?

3 Zend Heer', Uw licht en waarheid neder,
en breng mij, door dien glans geleid,
tot Uw gewijde tente weder
dan klimt mijn bange ziel gereder
ten berge van Uw heiligheid,
daar mij Uw gunst verbeidt.

4 Dan ga ik op tot Gods altaren,
tot God, mijn God, de bron van vreugd;
dan zal ik, juichend, stem en snaren
ten roem van Zijne goedheid paren,
die, na kortstondig ongeneugt
mij eindeloos verheugt.

5 Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen?
Wat zijt g' onrustig in uw lot?
Berust in 's Heeren welbehagen,
Hij doet welhaast uw heilzon dagen;
uw hoop herleev', naar Zijn gebod;
mijn Redder is mijn God.

Bron: Psalm 43 Laus Deo, Salus Populo


Pt 417/Ps 43 Send Forth, O Lord of My Salvation / naar Psalm 43 - Psalter 417


JW Player goes here


Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact