Gezangboek.nl Ps 52 Waartoe u dus beroemd in 't kwade

Verzen:
J. Worp, D. Sanderman
J. Worp, D. Sanderman

1 Waartoe u dus beroemd in 't kwade,
vermeetle dwingeland?
Ik steun gerust op Gods genade,
en trouwen onderstand;
Zijn goedheid duurt den gansen dag;
Zijn almacht wekt ontzag.

2 Uw tong, die toelegt om te schaden,
en als een scheermes snijdt,
durft zich met snood bedrog beraden,
uit bittren wrok en nijd.
Gij mint het onrecht; haat de deugd;
de logen baart u vreugd'.

3 Gij grieft mij door uw schampre woorden,
door taal, die mij verbaast.
Gij tracht mij door uw tong te moorden;
maar beef; gij wordt welhaast
door God, die uw gedrag verfoeit,
voor eeuwig uitgeroeid.

4 God zal u voor Zijn wraak doen bukken,
en door Zijn sterke hand,
U uit uw tent en schuilplaats rukken;
ontwortlen uit uw stand.
De vromen zullen, vrij van nood,
dan lachen om uw dood.

5 "Zie", zal men zeggen, "zie den dwaze,
die, op zijn rijkdom stout,
ons wilde door zijn macht verbazen,
op God niet heeft vertrouwd;
Zijn sterkte kreeg hij door geweld.
nu ligt hij neergeveld."

6 Maar ik zal als d' olijfboom groeien,
in 't huis des groten Gods;
Ik zal in eer en godsvrucht bloeien.
God is mijn steun en rots;
op Zijne gunst, mij toegezeid,
vertrouw 'k in eeuwigheid.

7 Mijn God, U zal ik eeuwig loven,
omdat Gij 't hebt gedaan.
'k Verwacht Uw trouwe hulp van boven;
Uw waarheid zal bestaan.
Uw Naam is voor 't oprecht gemoed,
van al Uw gunstvolk goed.

Bron: Psalm 52 Laus Deo, Salus Populo

JW Player goes here


Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact