Gezangboek.nl Ps 67 D' algoede God zij ons genadig

Verzen:
J. Worp, D. Sanderman
J. Worp, D. Sanderman

1 D' algoede God zij ons genadig,
en zegen' ons met overvloed;
Hij doe Zijn aangezicht gestadig,
ons lichten en Hij zij ons goed;
opdat elk genegen,
zich aan Uwe wegen,
op deez' aarde wenn';
en de blinde heiden,
nu van God gescheiden,
eens Uw heil erkenn'.

2 De volken zullen U belijden,
o God, U loven al te zaam.
De landen zullen zich verblijden,
en juichen over Uwen Naam.
Volken zult Gij rechten,
hunne zaak beslechten,
in rechtmatigheid;
volken op deez' aarde,
die Uw arm vergaarde,
die Gij veilig leidt.

3 De volken zullen, Heer', U loven;
o Heer', U loven altemaal,
die d' aarde vruchtbaar maakt van boven
dat z' ons op haar gewas onthaal'.
God is ons genegen;
onze God geeft zegen
Hij, die alles geeft,
Hij zal zijn geprezen,
Hem zal alles vrezen,
wat op aarde leeft.

Bron: Psalm 67 H. Ghijsen


Ps 33 Zingt vrolijk, heft de stem naar boven / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 33
De dag der kroning is gekomen / Isaäc da Costa (1798-1860) - SZ23


JW Player goes here


Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact