Gezangboek.nl Ps 70 Daal haastig ter verlossing neer

Verzen:
J. Worp, D. Sanderman
J. Worp, D. Sanderman

1 Daal haastig ter verlossing neer,
o God, en red mij uit gevaren,
uit angsten, die mijn ziel bezwaren,
spoed U te mijner hulp, o Heer'.
Laat allen, die mijn ziel belagen,
beschaamd en schaamrood van mij vlien;
laat, die met vreugd mijn rampen zien,
in hunne wensen nimmer slagen.

2 Laat allen, die, met schampren spot,
mij honen, tergen en onteren,
hun schimp ten loon, teruggekeren;
vergaan op Uw geducht gebod.
Laat hen, die zich tot U begeven,
hen, die Uw heil beminnen, Heer',
gedurig juichen tot Uw eer,
en zingen: "God zij hoog verheven!"

3 Ik ben nooddruftig, arm en naakt;
o God, mijn Helper uit ellenden.
Haast U tot mij; wil bijstand zenden;
Uw komst is 't, die mijn heil volmaakt.

Bron: Psalm 70 Laus Deo, Salus Populo


Ps 63 O God, Gij zijt mijn toeverlaat / J.E. Voet - Psalm 63
Ps 17 't Behaag' U, Heer', naar mijn gebed / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 17


JW Player goes here


Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact