Gezangboek.nl Ps 82 In d' achtbre Godsvergaderingen

Verzen:
J. Worp, D. Sanderman
J. Worp, D. Sanderman

1 In d' achtbre Godsvergaderingen
staat God, als Richter der gedingen.
Hij oordeelt over goed en kwaad,
in 't midden van der goden raad:
"Hoe lang zult gij van 't richtsnoer wijken,
een onrechtvaardig vonnis strijken,
en acht slaan op het aangezicht
der goddelozen in 't gericht?"

2 Toont aller goden God te vrezen;
doet recht aan armen en aan wezen,
rechtvaardigt hem, die billijk klaagt,
verdrukt of arm uw hulpe vraagt;
verlost geringen uit hun lijden,
en wilt behoeftigen bevrijden,
rukt z' uit der goddelozen hand;
gerechtigheid verhoogt een land.

3 Maar ach, hier is het recht vergeten;
men heeft noch kennis noch geweten;
men wandelt in de duisternis;
het wankelt al, wat zeker is;
dies ziet men 's aardrijks grondvest beven
'k heb wel voorheen u d' eer gegeven,
dat Ik u goden heb genoemd
en als Gods kinderen geroemd!

4 Gij zult nochtans het leven derven,
en als gemene mensen sterven;
eens storten van den stoel der eer
in 't graf, als elk der vorsten, neer.
Sta op, o God, en wil ontwaken.
Ai, oordeel 't aardrijk, richt de zaken;
want Gij bezit op aard' alom
de volkeren in eigendom.

Bron: Psalm 82 H. Ghijsen


Ps 46 God is een toevlucht voor de Zijnen / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 46


JW Player goes here


Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact