Gezangboek.nl Ps 87 Zijn grondslag, zijn onwrikbre vastigheden

Verzen:
J. Worp, D. Sanderman
J. Worp, D. Sanderman

1 Zijn grondslag, zijn onwrikbre vastigheden
heeft God gelegd op bergen, Hem gewijd;
de Heer', die Zich in Sions heil verblijdt,
bemint het meer dan alle Jakobs steden.

2 Men spreekt van u zeer herelijke dingen,
o schone stad van Isrels Opperheer.
'k Zie Rahab, ik zie Babel, tot Uw eer,
bij hen geteld, die mijne grootheid zingen.

3 De Filistijn, de Tyrier, de Moren,
zijn binnen u, o Godsstad, voortgebracht;
van Sion zal het blijde nageslacht
haast zeggen: "Deez' en die is daar geboren".

4 God zal hen zelf bevestigen en schragen,
en op Zijn rol, waar Hij de volken schrijft,
hen tellen, als in Isrel ingelijft,
en doen den naam van Sions kindren dragen.

5 Dan wordt mijn naam met lofgejuich geprezen;
dan zullen daar de blijde zangers staan,
de speellien op de harp en cimbel slaan,
en binnen u al mijn fonteinen wezen.

Bron: Psalm 87 J.E. Voet


Ik zag de hemel nieuw en nieuw de aarde / R.M. McCheyne (1813-1843) - TZ57,W99


JW Player goes here


Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact