Gezangboek.nl Ps 93 De Heer' regeert; de hoogste Majesteit

Verzen:
J. Worp, D. Sanderman
J. Worp, D. Sanderman

1 De Heer' regeert; de hoogste Majesteit,
bekleed met sterkt', omgord met heerlijkheid,
bevestigt d' aard' en houdt door Zijne hand
dat schoon gebouw onwankelbaar in stand.

2 Gij hebt Uw troon van eeuwigheid gegrond.
De waatren, Heer', verheffen zich in 't rond;
rivier en meer verheffen hun geruis;
het siddert al op 't woedend stroomgedruis.

3 Maar, Heer', Gij zijt veel sterker dan 't geweld
der waatren, dien Uw almacht palen stelt
de grote zee zwijgt op Uw wenk en wil,
hoe fel zij bruis', hoe fel zij woede, stil.

4 Uw macht is groot, Uw trouw zal nooit vergaan;
al wat Gij ooit beloofd hebt, zal bestaan.
De heiligheid is voor Uw huis, o Heer',
eeuw uit, eeuw in, tot sieraad en tot eer.

Bron: Psalm 93 Laus Deo, Salus Populo

JW Player goes here


Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact