Roept uit aan alle stranden

Verzen: 3


Onbekend

Onbekend


Roept uit aan alle stranden,
Verbreidt van oord tot oord,
Verkondigt alle landen
Het Evangeliewoord! (2x)
Roept uit de Heer' der Heeren,
Als aller volkren vriend!
De volkren moeten leren
Wat tot hun vrede dient. (2x)
Verbreekt de vreemde'altaren
En bouwt des Heeren huis!
De wereld moet zich scharen,
Zich scharen om het kruis. (2x)
De doven moeten horen.
De onkundigen verstaan,
De blinden 't heillicht gloren,
De kreuplen leren gaan; (2x)
De treurenden vergeten
Hun leed en droefenis,
En al wat arm is weten
Dat daar een Heiland is! (2x)
Roept uit aan alle stranden
Verbreidt van oord tot oord,
Verkondigt alle landen
Het Evangeliewoord! (2x)

Bron: JH960, W269 N. Beets (1814-1903)


Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact