Gezangboek.nl Roept uit aan alle stranden

Verzen:
Onbekend
Onbekend

1 Roept uit aan alle stranden,
Verbreidt van oord tot oord,
Verkondigt alle landen
Het Evangeliewoord! (2x)

2 Roept uit de Heer' der Heeren,
Als aller volkren vriend!
De volkren moeten leren
Wat tot hun vrede dient. (2x)

3 Verbreekt de vreemde'altaren
En bouwt des Heeren huis!
De wereld moet zich scharen,
Zich scharen om het kruis. (2x)

4 De doven moeten horen.
De onkundigen verstaan,
De blinden 't heillicht gloren,
De kreuplen leren gaan; (2x)

5 De treurenden vergeten
Hun leed en droefenis,
En al wat arm is weten
Dat daar een Heiland is! (2x)

6 Roept uit aan alle stranden
Verbreidt van oord tot oord,
Verkondigt alle landen
Het Evangeliewoord! (2x)

Bron: JH960, W269 N. Beets (1814-1903)


Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact