Gezangboek.nl Toen herders waakten, stil terneer

Verzen:
George Kirbye
George Kirbye

1 Toen herders waakten, stil terneer,
gezeten op de grond.
Kwam plots een engel van de Heer'
Licht straalde in het rond.

2 Wees niet bevreesd, zo klonk zijn stem,
want ik verkondig u,
hier in de streek van Bethlehem,
een blijde boodschap nu.

3 In Davids stad is deze nacht
De grote Davidszoon,
Die eeuwenlang reeds werd verwacht,
Gedaald van 's hemels troon.

4 Het Kind dat u daar vinden zult,
Werd juist voor u een Knecht,
In doeken werd Gods Zoon gehuld
En in een krib' gelegd'.

5 Zo sprak de engel en daarna
Verschenen er steeds meer
Daar in het veld van Efratha
En zongen tot Gods eer:

6 'God in de hoge zij de eer
En vrede op deez' aard'
Voor mensen voor wie God de Heer'
Zijn Zoon niet heeft gespaard'.

Bron: MK34,WK576 Nahum Tate (1652-1715), J.M. van Amstel


While shepherds watched their flocks by night / Nahum Tate (1652-1715) - MK34De wijzen, de wijzen / Hanna Lam (1928–1988) - WK527
De wijzen uit 't oosten / D. van der Linden-van den Hoek - ZL104
De priester Zacharias / Marry Nijsse (1959) - UmK14
Een Kindje werd geboren / J.H. Maatjes (1815 - 1870) - SZ1
Stille nacht, heilige nacht / J. Mohr (1792 - 1848),J. Yserinkhuysen (1858-1935) - UM36,WK133
In de stad van koning David / C.F. Alexander (1818-1895), H. van 't Veld (1932) - UM37
In Jeruzalem woont Anna / W. Droogers (1923) - ZL103
In Bethlehems stal lag Christus de Heer' / Jan de Liefde (1814-1869) - UM35,WK126
Ere zij God / Isaac Bikkers (1833-1903) - TZ31,JH48,WK118
Herders in 't veld van Efrata / Zuiderveld -
Nu daagt het in het oosten / Johannes Riemens sr. (1842-1908) - TZ71,UM26,WK111
De Heiland is geboren, de Koning van 't heelal / Onbekend - WzM52Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Luister Psalmen en Gezangen zonder reclame

Contact