Gezangboek.nl Voortwaarts, Christenstrijders

Verzen:
A.S. Sullivan (1842-1900)
A.S. Sullivan (1842-1900)

1 Voorwaarts, Christenstrijders, drukt uws Konings spoor.
Met Zijn heil’ge kruisvaan gaat ons Jezus voor.
Weest voor Zijn bevelen, wat u dreigt, nooit doof;
Toont, hoe bang ’t u worde, in Zijn woord geloof.
Voorwaarts, Christenstrijders, drukt uws Konings spoor;
Met Zijn heil’ge kruisvaan gaat ons Jezus voor.

2 ’t Was Zijn woord bij ’t scheiden: "Volg Mij onvervaard,
Ook u wordt verdrukking, smaadheid niet gespaard.
Maar Ik heb verwonnen ’s werelds vorst; zijn macht
zal uw trouw beproeven; Waakt, strijdt in Mijn kracht."
Voorwaarts, Christenstrijders, drukt uws Konings spoor;
Met Zijn heil’ge kruisvaan gaat ons Jezus voor.

3 Voorwaarts, opwaarts, broeders, Werpt zijn sterkten neêr;
Velt, wie tegenstreve, ’t geldt uws Konings eer.
Hij heeft overwonnen, heet op ’s Vaders troon,
Strijdt, volhardt ten einde. ’t geldt Zijn eer, uw kroon.
Voorwaarts, Christenstrijders, drukt uws Konings spoor;
Met Zijn heil’ge kruisvaan gaat ons Jezus voor.

Bron: JH106 Sabine Baring-Gould, C.S. Adama van Scheltema (1877-1924)


Pt 200 The Enthroned Christ / naar Psalm 72 - TZ93, Psalter 200Heugelijke tijding / H.C. Hecker (1699-1743) A. van den Berg (1733-1807) - TZ49,G113
Oudejaarslied / W. Droogers (1923) - ZL127Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact