Gezangboek.nl Wees gegroet, gij eersteling der dagen

Verzen: 2
uit 18e eeuw (Hernhutters)
uit 18e eeuw (Hernhutters)

1 Wees gegroet, gij eersteling der dagen,
Morgen der verrijzenis!
Bij wiens licht de macht der hel verslagen
en de dood vernietigd is!
Heere Jezus, Trooster aller smarten!
Zon der wereld! schijn in onze harten,
deel ons zelf de voorsmaak me
van der zaalgen sabbats-vre.

2 Op Uw woord, o Leven van ons leven!
Werpen wij het doodskleed af;
Door de kracht uws Geestes uitgedreven,
treden w uit ons zondengraf:
Leer ons daaglijks, leer ons duizendwerven,
in Uw kruisdood megekruisigd sterven,
en herboren opgestaan,
achter U ten hemel gaan!

3 In Uw hoede zijn wij wl geborgen;
En, schoon eerlang t oog onbreek,
open gaat het op de groten morgen
na deez aardse lijdensweek!
Welk een dag der ruste zal dat wezen,
als w onsterflijk, uit den dood verrezen,
knielen voor uw dankaltaar.
Amen, Jezus! maak het waar!

Bron: TZ105,UM82,W184 J.J.L. ten Kate (1819-1889)


Eeuwig Woord, U willen wij bezingen / Cornelis Rijnsdorp (1894-1982) - UM7,W426Verschijningen na Pasen / Isac da Costa (1798-1860) - ZL116
Als ik het wond're kruis aanschouw / Isac Watts (1674-1748), C.B. Burger (1897-1983) - TZ9,G48
O hoofd vol bloed en wonden / Johann Crger (1598-1662), Paul Gerhardt (16071676) - UM66,W157
Het Lam, voor ons op aard' geslacht / P.L. van de Kasteele (1748-1810) - G41,W92
Mijn Verlosser hangt aan 't kruis / B. van Clairvaux (1091-1153), B. Schmolck (1672-1737), A. van den Berg (1733-1807) - UM68,W155
Diep, o God, in 't stof gebogen / R. Feith (1753-1824), H. Hasper (1886-1974) - TZ24,G50
U zij de glorie / E. Budry (1854-1932), J.W. Schulte Nordholt (1920-1995) - UM88
Christus, onze Heer', verrees / Onbekend - UM86,W166
U, heilig Godslam, loven wij / J.J.L. ten Kate (1819-1889) - UM79,W161
In het vroege morgenlicht / Isac da Costa (1798-1860) - TZ59,UM81,W176
Is dat, is dat mijn Koning / Jan Scharp (1756-1828) - TZ60,G43,W147
Op weg naar Golgotha / W. Droogers (1923) - ZL107
Kroon Hem met gouden kroon / Matthew Bridges (1800-1894) - JH722
Jezus, leven van mijn leven / E. Weisz (1830-1908), E.C. Homburg (1605-1681) - UM78,G49
Op die heuvel daarginds / George Bennard (1873-1958),Johannes de Heer - JH836
Geprezen zij de Heer', die eeuwig leeft / J. van Ingen Schenau - JH104,W171Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact