Gezangboek.nl Wees gegroet, gij eersteling der dagen

Verzen:
uit 18e eeuw (Hernhutters)
uit 18e eeuw (Hernhutters)

1 Wees gegroet, gij eersteling der dagen,
Morgen der verrijzenis!
Bij wiens licht de macht der hel verslagen
en de dood vernietigd is!
Heere Jezus, Trooster aller smarten!
Zon der wereld! schijn in onze harten,
deel ons zelf de voorsmaak meê
van der zaalgen sabbats-vreê.

2 Op Uw woord, o Leven van ons leven!
Werpen wij het doodskleed af;
Door de kracht uws Geestes uitgedreven,
treden w’ uit ons zondengraf:
Leer ons daaglijks, leer ons duizendwerven,
in Uw kruisdood meêgekruisigd sterven,
en herboren — opgestaan,
achter U ten hemel gaan!

3 In Uw hoede zijn wij wèl geborgen;
En, schoon eerlang ’t oog onbreek’,
open gaat het op de groten morgen
na deez’ aardse lijdensweek!
Welk een dag der ruste zal dat wezen,
als w’ onsterflijk, uit den dood verrezen,
knielen voor uw dankaltaar. —
Amen, Jezus! maak het waar!

Bron: TZ105,UM82,W184 J.J.L. ten Kate (1819-1889)


Eeuwig Woord, U willen wij bezingen / Cornelis Rijnsdorp (1894-1982) - UM7,W426Geprezen zij de Heer', die eeuwig leeft / J. van Ingen Schenau - JH104,W171
In het vroege morgenlicht / Isaäc da Costa (1798-1860) - TZ59,UM81,W176
Het Lam, voor ons op aard' geslacht / P.L. van de Kasteele (1748-1810) - G41,W92
U zij de glorie / E. Budry (1854-1932), J.W. Schulte Nordholt (1920-1995) - UM88
Kroon Hem met gouden kroon / Matthew Bridges (1800-1894) - JH722
Als ik het wond're kruis aanschouw / Isaäc Watts (1674-1748), C.B. Burger (1897-1983) - TZ9,G48
Verschijningen na Pasen / Isaäc da Costa (1798-1860) - ZL116
Christus, onze Heer', verrees / Onbekend - UM86,W166
Op die heuvel daarginds / George Bennard (1873-1958),Johannes de Heer - JH836
Op weg naar Golgotha / W. Droogers (1923) - ZL107
U, heilig Godslam, loven wij / J.J.L. ten Kate (1819-1889) - UM79,W161
Jezus, leven van mijn leven / E. Weisz (1830-1908), E.C. Homburg (1605-1681) - UM78,G49
O hoofd vol bloed en wonden / Johann Crüger (1598-1662), Paul Gerhardt (1607–1676) - UM66,W157
Mijn Verlosser hangt aan 't kruis / B. van Clairvaux (1091-1153), B. Schmolck (1672-1737), A. van den Berg (1733-1807) - UM68,W155
Is dat, is dat mijn Koning / Jan Scharp (1756-1828) - TZ60,G43,W147
Diep, o God, in 't stof gebogen / R. Feith (1753-1824), H. Hasper (1886-1974) - TZ24,G50Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact