Gezangboek.nl Wij trekken in een lange stoet

Verzen:
uit Engeland
uit Engeland

1 Wij trekken in een lange stoet
op weg naar Bethlehem.
Wij gaan uw Koning tegemoet
o stad Jeruzalem
Gezegend die Zijn komst begroet
en knielen wil voor Hem.
Wij loven U, Koning en Heer'
Koning en Heer',
wij loven U, Koning en Heer'.

2 Al bent U nu nog maar een kind
zo hulpeloos en klein.
Wij weten dat het rijk begint
waarvan u Heer' zult zijn
Een rijk waarin de vrede wint
van oorlog en van pijn.
Wij loven U, Koning en Heer'
Koning en Heer',
wij loven U Koning en Heer'

3 Al gaat de vijand in het rond:
de koning van het kwaad,
al dreigt hij met zijn grote mond
dat hij U eens verslaat,
straks ligt hij dodelijk gewond
wanneer zijn rijk vergaat!
Wij loven U, Koning en Heer'
Koning en Heer',
wij loven U Koning en Heer'.

4 Wij gaan op weg naar Bethlehem
Daar ligt Hij in een stal
die Koning in Jeruzalem
voor eeuwig wezen zal.
Laat klinken dan met luider stem
en blij bazuingeschal.
Wij loven U, Koning en Heer'
Koning en Heer',
wij loven U, Koning en Heer'.

Bron: UM54,WK138 A.F. Troost (1948)


God rest you merry, gentlemen / onbekend - UM49Laat ieder het horen / Jan van Ingen Schenau - WK115
Lofzang van Elizabeth / A. Visser - WK46
Wees stil en kom wat dichterbij – / A.F. Troost (1948) - WK136
O Holy Night (Cantique de Noël) / Adolphe Adam (1803-1856), J.S.Dwight (1847-1893) -Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Luister Psalmen en Gezangen zonder reclame

Contact