Zegen ons, Algoede

Verzen: 3


C. Gregor (1723-1801)

C. Gregor (1723-1801)


Zegen ons, Algoede,
neem ons in Uw hoede
en verhef Uw aangezicht
over ons en geef ons licht.
Stort, op onze bede,
in ons hart Uw vrede,
en vervul ons met de kracht
van Uw Geest bij dag en nacht.
Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer',
amen, God, Uw naam ter eer!

Bron: TZ114,UM199,W477 J. Gossner (1773-1858), J. van der Waals (1868-1922)


Sta mij toe te gaan tot Jezus / R.M. McCheyne (1813-1843) -
Stilte over alle landen / B. Hofstede - TZ96,UM197,W523
Jezus, ga ons voor / Nikolaus von Zinzendorf, Ad den Besten (1923-2015) - MK82, W447
De zon wekt ons om op te staan / N. Herman (1500-1561),H. van 't Veld (1932) - TZ23, UM188
Neem mijn leven, laat het, Heer' / F.R. Havergal (1836-1879), C.B. Burger (1897-1983) - TZ69,UM178,W267,LB473
Hoger dan de blauwe luchten / A. de Vogel - W609Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact