Gezangboek.nl Zingt een nieuw lied voor God de Heere

Verzen:
A. Valerius (1575-1625)
A. Valerius (1575-1625)

1 Zingt een nieuw lied voor God de Heere
en weest van harte zeer verblijd.
God wil alhier met ons verkeren,
hier wordt een huis voor Hem bereid.
Hij heeft de hand
en het verstand
gezegend voor het werk,
de bouw van Christus' kerk.

2 Kinderen van eenzelfde Vader,
komt nu tesaam van zuid en noord.
Van oost en west treden wij nader
tot dit welaangename oord.
Kracht van de jeugd,
breng nu verheugd
de stenen bij elkaar.
God helpt u wonderbaar.

3 God wil aan ons telkens weer tonen
dat Hij genadig is en trouw.
Dat Hij met ons samen wil wonen,
geeft ons de moed voor dit gebouw.
Maar niet met steen
en hout alleen
is 't grote werk gedaan.
't Zal om onszelve gaan.

4 De Heil'ge Geest geeft taal en teken.
Christus deelt al Zijn gaven uit.
De Vader Zelf wil tot ons spreken
en elk verstaat wat het beduidt.
Wees ons nabij
en maak ons vrij
in dit Uw heiligdom.
Kom, Heere Jezus, kom!

Bron: G320 Onbekend


Komt nu met zang van zoete tonen / Adriaan Valerius (1575-1625) - SZ103,UM214,LB415Gij dienaars van Hem, die alles regeert / C. Wesley (1707-1788),H. Hasper (1886-1974) - TZ34,JH840,W94
Machtig God, sterke Rots / P. Katipana - JH92,W453
Heer', onze God, hoe heerlijk is Uw Naam / Jan Visser - TZ42,W9
Hoe groot zijt Gij / C.G. Boberg (1859–1940), R. Zuiderveld (1947) - TZ51,W456
Majesteit, groot is Uw majesteit / Jack Hayford, Joke Goldschmeding - JH968
Lof zij de Heer', de almachtige Koning der ere / J.J.L. ten Kate (1819-1889), Jan Wit (1914-1980) - UM12,W452
Wees stil voor het aangezicht van God / David J. Evans, Peter van Essen - JH995,W288
Heilig, heilig, heilig / R. Heber, W. Barnard (1920-2010) - TZ47, UM4,W442
Liefde is de bron / Phill McHugh, ? - YouTube
Groot is Uw trouw, o Heer', mijn God en Vader / H. van 't Veld (1932) - TZ39,UM252,W432Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact