Gezangboek.nl Zoete banden die mij binden

Verzen:
Onbekend
Onbekend

1 Zoete banden die mij binden
aan des Heeren lieve volk.
Wis, zij zijn mijn hartevrinden
hunne taal mijn hartetolk.
't Zijn de kind'ren van mijn Vader
en van 't zelfde huisgezin.
Wij bestaan elkander nader
dan de band van aardse min.

2 Onuitsprekelijke banden
een van geest en een van zin.
Al kwam 't volk uit verre landen,
't Harte smolt toch samen in.
Zij vertelden weg en zaken
hoe hun Jezus is ontmoet;
Ondertussen ziet men blaken
hunne ziel in liefdegloed.

3 Dit 's mijn hoop en mijn vertrouwen
dat ik met Messias' bruid
Eeuwig zonder druk en rouwe
leven zal, eeuw in, eeuw uit.
Als dat volk uit alle talen,
vrijgekochten van Gods Zoon,
Eeuwig zullen zegepralen
met het Lam op Zijnen troon.

Bron: SZ77 Jacob Groenewegen (1710-1755)


't Oude jaar is nu verdwenen / Johannes Groenewegen (1709-1764) - SZ115Lofzang van Job / Willem Sluiter (1627-1673) - ZL34
Genadetroon / Johannes Groenewegen (1709-1764) - ZL20
Een vaste Burcht is onze God / M. Luther (1483-1546), J.J.L. ten Kate (1819-1889) - TZ27,SZ99,UM128,LB401
O God die de gedachten / Gerbrand Adriaansz Bredero - G156,LB419
De enige troost / Jacobus Borstius (1612-1688) - ZL35
Alle roem is uitgesloten / Jan Scharp (1756-1828) - TZ7,UM140,LB451
Gij hebt Uw Woord gegeven / Ad den Besten (1923-2015) - LB341,W320
Door druk en kruis / L.G.C. Ledeboer (1808-1863) - ZL59
Mijn natuurstaat / L.G.C. Ledeboer (1808-1863) - ZL13
Is God de Heer' maar voor mij / Paul Gerhardt (1607-1676), Ad den Besten (1923-2015) - LB90
Zalig, zalig, niets te wezen / J. van Lodenstein (1620-1677) - TZ113,G205
Hoog omhoog, het hart naar boven / J. van Lodenstein (1620-1677) - TZ53,SZ86,G75
Christen bij het kruis / John Bunyan (1628-1688) - ZL24Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact