Gezangboek.nl 't Is middernacht en in den hof

Verzen:
W.B. Bradbury (1816–1868)
W.B. Bradbury (1816–1868)

1 't Is middernacht en in den hof,
buigt, tot de dood bedroefd, in 't stof
de Levensvorst; in Zijn gebeên
doorworstelt Hij Zijn strijd alleen.

2 't Is middernacht, maar hoe Hij lijd',
Zijn jong'ren slapen bij die strijd;
en derven, afgemat in rouw,
een aanblik op des Meesters trouw.

3 't Is middernacht, maar Jezus waakt,
en 't zielelijden, dat Hij smaakt,
bant uit Zijn hart de bede niet:
„Mijn Vader, dat Uw wil geschied'".

4 't Is middernacht, en 't vaderhart
sterkt en verstaat den Man van smart,
die 't enig lijden, dat Hij torst
ten eind doorstrijdt als levensvorst.

Bron: WK148 W.B. Tappan, C.S. Adama van Scheltema (1877-1924)


Pt 379 Memories of Zion / naar Psalm 137 - Psalter 379
Getsémané / W. Droogers (1923) - ZL106Getsémané / W. Droogers (1923) - ZL106
Daar juicht een toon, daar klinkt een stem / E. Gerdes (1821-1898) - UM85,WK167
Jezus, om uw lijden groot / Eugène Bersier (1831-1899), Jan Wit (1914-1980) - LB178,WK150
Als ik in gedachten sta / J. van der Waals (1868-1922) - WK140,GZ46Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Luister Psalmen en Gezangen zonder reclame

Contact