Gezangboek.nl Geest van hierboven

Verzen:
Giovanni Giacomo Gastoldi (ca.1556-1622)
Giovanni Giacomo Gastoldi (ca.1556-1622)

1 Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen, liefhebben door Uw kracht!
Hemelse Vrede,
deel U nu mede
aan een kerk die U verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen,
als wij ontvangen
al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven,
als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!

2 Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege
voor ons verkregen,
Gij zult op aarde
de macht aanvaarden
en onze Koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Heere,
doet triomferen
die naar U heten
en in U weten,
dat wij Gods kind'ren zijn. Halleluja!

Bron: LB477,WK192 Muus Jacobse (1909-1972)


Het dorre land zal juichen / A.F. Troost (1948) - TZ48,UM107,WK22
Door de wereld gaat een woord / Jan Wit (1914-1980) - JH916
Bewaar de eenheid van Gods Geest / Anne de Vries - WK73
God giet Zijn heil op pinkstren uit / H. van 't Veld (1932) - UM108,WK193Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Luister Psalmen en Gezangen zonder reclame

Contact