Gezangboek.nl Heer', U bent mijn leven, de grond waarop ik sta

Verzen:
Pierangelo Sequeri
Pierangelo Sequeri

1 Heer', U bent mijn leven, de grond waarop ik sta.
Heer', U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt.
Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga.
Zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta.
Ik zal niet meer vre-zen, want U bent bij mij.
Heer', ik bid U, blijf-mij nabij.

2 Ik geloof in U, geboren uit een maagd.
eeuw'ge Zoon van God, die mens werd zoals wij.
U die stierf uit lie-fde, leeft nu onder ons,
één met God de Vader en verenigt met Uw volk,
tot de dag gekomen is van Uw wederkomst,
dan brengt U ons thuis in Gods rijk.

3 Heer', U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw.
Heer', U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart.
En niets in dit le-ven zal ons scheiden Heer'.
Zo weet ik mij veilig, want Uw hand laat mij nooit los.
Van wat ik misdaa-n heb, heeft U mij bevrijd.
En in Uw vergeving leef ik nu.

4 Vader van het leven, ik geloof in U.
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U.
Kom hier in ons mi-dden, Geest van liefd'en kracht.
U die via duizend wegen ons hier samen bracht.
En op duizend we-gen, zendt U ons weer uit
om het zaad te zijn van Gods rijk.

Bron: WK439 Pierangelo Sequeri,vSt. Immanuel, David de Jong


O Jezus, hoe vertrouwd en goed / John Newton (1725-1807), W. Barnard (1920-2010) - LB446,WK458
Als een hert dat verlangt naar water / Martin J. Nystrom (1956) - WK421
Ik heb gehoord dat Jezus zei / H. Bonar (1808-1889), H. van 't Veld (1932) - UM230Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Luister Psalmen en Gezangen zonder reclame

Contact