Gezangboek.nl O Jezus, hoe vertrouwd en goed

Verzen:
Alexander Reinagle (1799-1877)
Alexander Reinagle (1799-1877)

1 O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij Uw Naam in 't oor,
Uw Naam die mij geloven doet:
U gaat mij reddend voor;

2 Uw Naam die onze wonden heelt
en ons met manna spijst,
die onze dood en zonde deelt
en onze vrees verdrijft.

3 Mijn Herder en mijn Held, mijn Vriend,
mijn Koning en Profeet,
mijn Priester die mijn schuld ontbindt,
mijn weg waarop ik treed;

4 Al wat ik doe, al wat ik wil,
het is te zwak, te koud,
maar sterk en vurig wordt de ziel
wanneer zij U aanschouwt.

5 Zolang U nog onzichtbaar bent,
een zon diep in de nacht,
roep ik Uw nadering reeds uit
omdat ik U verwacht.

6 O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij Uw Naam in 't oor,
als ik van alles scheiden moet
gaat nog die Naam mij voor.

7 O Naam, eeuwige ademtocht,
een sterveling ben ik,
als eens mijn eigen adem stokt
dan draagt mij Uw muziek.

Bron: LB446,WK458 John Newton (1725-1807), W. Barnard (1920-2010)


Pt 27 God the Highest Good / naar Psalm 16 - Psalter 27
Chief Shepherd of Thy chosen sheep / John Newton (1725-1807) - EL65
How sweet the name of Jesus sounds / John Newton (1725-1807) - WK458Als een hert dat verlangt naar water / Martin J. Nystrom (1956) - WK421
Ik heb gehoord dat Jezus zei / H. Bonar (1808-1889), H. van 't Veld (1932) - UM230
Heer', U bent mijn leven, de grond waarop ik sta / Pierangelo Sequeri,vSt. Immanuel, David de Jong - WK439Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Luister Psalmen en Gezangen zonder reclame

Contact