O Jezus, hoe vertrouwd en goed

Verzen: 4


Alexander Reinagle (1799-1877)

Alexander Reinagle (1799-1877)


O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij Uw Naam in 't oor,
Uw Naam die mij geloven doet:
U gaat mij reddend voor;
Uw Naam die onze wonden heelt
en ons met manna spijst,
die onze dood en zonde deelt
en onze vrees verdrijft.
Mijn Herder en mijn Held, mijn Vriend,
mijn Koning en Profeet,
mijn Priester die mijn schuld ontbindt,
mijn weg waarop ik treed;
Al wat ik doe, al wat ik wil,
het is te zwak, te koud,
maar sterk en vurig wordt de ziel
wanneer zij U aanschouwt.
Zolang U nog onzichtbaar bent,
een zon diep in de nacht,
roep ik Uw nadering reeds uit
omdat ik U verwacht.
O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij Uw Naam in 't oor,
als ik van alles scheiden moet
gaat nog die Naam mij voor.
O Naam, eeuwige ademtocht,
een sterveling ben ik,
als eens mijn eigen adem stokt
dan draagt mij Uw muziek.

Bron: LB446,W458 John Newton (1725-1807), W. Barnard (1920-2010)


Chief Shepherd of Thy chosen sheep / John Newton (1725-1807) - EL65
How sweet the name of Jesus sounds / John Newton (1725-1807) - W458
Pt 27 God the Highest Good / naar Psalm 16 - Psalter 27Heer', U bent mijn leven, de grond waarop ik sta / Pierangelo Sequeri,vSt. Immanuel, David de Jong - W439
Ik heb gehoord dat Jezus zei / H. Bonar (1808-1889), H. van 't Veld (1932) - UM230
Als een hert dat verlangt naar water / Martin J. Nystrom (1956) - W421Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact