Gezangboek.nl Ik zag het nieuw Jeruzalem

Verzen:
uit Engeland
uit Engeland

1 Ik zag het nieuw Jeruzalem,
dat uit de hemel kwam,
de stad waarin weerklinkt de stem,
van God en van het Lam.

2 Maar wat ik zag, een tempel niet,
verlicht door zon of maan;
het Lam geeft licht en ieder ziet
God zelf: de tempel staan.

3 De volken komen in dat licht,
met al hun praal en pracht,
de poorten gaan er nooit meer dicht,
want nimmer is het nacht.

4 Daar komt niet in, wiens leven is
vol vuile taal en vloek
slechts wie door God geschreven is
ten leven in Zijn boek.

5 Een engel sprak: Kom mee, ik toon
u, helder als kristal,
het leven dat vanuit Gods troon
als water stromen zal.

6 De levensbomen lopen uit,
staan elke maand vol vrucht,
genezend groen dat daar ontspruit,
waar elke vloek voor vlucht.

7 Al wie God dient en Hem vereert,
die ziet Zijn zonneschijn;
Zijn naam die alle zonde weert,
zal op hun voorhoofd zijn.

8 Wie diende heerst nu mee met Hem,
de nacht verliest het pleit;
uw licht, o stad Jeruzalem,
is God, in eeuwigheid!

Bron: UM185 A.F. Troost (1948)


Ik zwijg bij 't kruis in groot verdriet / Arno Pötzsch, H. van 't Veld (1932) - UM74,WK147
Er is een land van louter licht / Isaac Watts (1674-1748),J.W. Schulte Nordholt (1920-1995) - LB290,WK215Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Luister Psalmen en Gezangen zonder reclame

Contact