Lam Gods, dat zo onschuldig

Verzen: 2


H. Isaac (1460-1517)

H. Isaac (1460-1517)


Lam Gods, dat zo onschuldig,
zo moedig en geduldig,
aan 't schand'lijk kruishout lijdt,
verdienen niet mijn zonden
die striemen en die wonden?
Ja 'k weet, dat Gij onschuldig zijt!
Niet Gij, nee ik moest sterven
en 's Vaders liefde derven
in eindeloze pijn!
Toen sloeg G' op mij Uw ogen
in godd'lijk mededogen,
en wilde mijn Verlosser zijn.
Gun, dat 'k U dankbaar nader,
o Midd'laar bij de Vader.
Wat is Uw liefde groot!
Gij wilde mij hergeven
het eeuwig, hemels leven,
en stierf daartoe die wrede dood.
O Godslam, nooit volprezen,
leer mij de zonde vrezen,
waarvoor Gij stierf aan 't kruis!
Deel mij Uw grote vrede,
deel mij Uw hemel mede
en leid mij in het Vaderhuis.

Bron: UM69,W152 Agnus Dei (1531)


Gij lijdt mijn pijn / H.F. Kohlbrugge 1803-1875) - ZL105Leer mij, o Heer', uw lijden recht betrachten / Jan Wit (1914-1980) - TZ66,UM62,W153Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact