Gezangboek.nl Lam Gods, dat zo onschuldig

Verzen:
H. Isaac (1460-1517)
H. Isaac (1460-1517)

1 Lam Gods, dat zo onschuldig,
zo moedig en geduldig,
aan 't schand'lijk kruishout lijdt,
verdienen niet mijn zonden
die striemen en die wonden?
Ja 'k weet, dat Gij onschuldig zijt!

2 Niet Gij, nee ik moest sterven
en 's Vaders liefde derven
in eindeloze pijn!
Toen sloeg G' op mij Uw ogen
in godd'lijk mededogen,
en wilde mijn Verlosser zijn.

3 Gun, dat 'k U dankbaar nader,
o Midd'laar bij de Vader.
Wat is Uw liefde groot!
Gij wilde mij hergeven
het eeuwig, hemels leven,
en stierf daartoe die wrede dood.

4 O Godslam, nooit volprezen,
leer mij de zonde vrezen,
waarvoor Gij stierf aan 't kruis!
Deel mij Uw grote vrede,
deel mij Uw hemel mede
en leid mij in het Vaderhuis.

Bron: UM69,WK152 Agnus Dei (1531)


Gij lijdt mijn pijn / H.F. Kohlbrugge 1803-1875) - ZL105Leer mij, o Heer', uw lijden recht betrachten / Jan Wit (1914-1980) - TZ66,UM62,WK153Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Luister Psalmen en Gezangen zonder reclame

Contact