Gezangboek.nl Lofzang van Elizabeth

Verzen:
J. Worp, D. Sanderman
J. Worp, D. Sanderman

1 Mijn ziel looft God, mijn HEER.
Vanwaar komt mij de eer,
dat ik u mag ontvangen:
de moeder van Gods Zoon,
Die komt op Davids troon.
de bron van mijn verlangen?

2 Met u breng ik God eer,
o, moeder van mijn Heer'.
De Vrucht is u gegeven:
het Kind dat ons verblijdt,
Gods Zoon die ons bevrijdt.
God heeft u hoog verheven.

3 Het kind springt in mij op,
mijn vreugde stijgt ten top:
Gods heil is nu gekomen!
De Geest daalt op mij neer,
mijn ogen zien de Heer'.
die ook bij mij komt wonen.

4 God heeft zijn Woord volbracht:
het licht verdrijft de nacht.
Welzalig die geloofde:
een Kind, voor ons verwekt,
dat onze schuld bedekt.
Hij is de lang beloofde.

Bron: WK46 A. Visser


Z 2 Lofzang van Maria / J.E. Voet - LvMLaat ieder het horen / Jan van Ingen Schenau - WK115
Wees stil en kom wat dichterbij – / A.F. Troost (1948) - WK136
O Holy Night (Cantique de Noël) / Adolphe Adam (1803-1856), J.S.Dwight (1847-1893) -
Wij trekken in een lange stoet / A.F. Troost (1948) - UM54,WK138Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Luister Psalmen en Gezangen zonder reclame

Contact