Gezangboek.nl O, alle dorstigen, komt tot de wateren

Verzen:
Onbekend
Onbekend

1 O, alle dorstigen, komt tot de wateren
Gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet
Koopt zonder geld, kom en wacht niet tot later
God houdt voor d'armsten Zijn tafel gereed.

2 Waarom gezwoegd voor een spijs die niet voedde
Voor wat geen brood is, uw schatten verkwist ?
Doet naar Mijn Woord, dan geniet u het goede
Dan wordt uw hart uit Mijn volheid verfrist.

3 Zoek dan de Heer' want nu is Hij te vinden.
Roept Hem nu aan, want nu is Hij nabij.
Vliedt van de paden des onrecht, verblinden
Breek met de zonden, bekeert u tot Mij.

4 Zo zal Mijn Woord zijn, niet leeg keert het weder,
waar Ik het zende, volvoert het Mijn raad.
´t Daalt in de harten bezielend terneder,
´t wekt er een leven, dat nimmer vergaat!

5 Ziet, eveneens als de sneeuw en de regen
daalt en niet weerkeert, maar d´aarde besproeit,
tot op de velden die ruisen van zegen
´t voedzame brood in de korenhalm groeit.

Bron: TZ73 Jesaja 55


Ik ben een kind, nog jong en teer / J.H. Maatjes (1815 - 1870) - SZ32Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Luister Psalmen en Gezangen zonder reclame

Contact