Gezangboek.nl Ik ben een kind, nog jong en teer

Verzen:
Veni Creator Spiritus
Veni Creator Spiritus

1 Ik ben een kind, nog jong en teer;
ik kreeg het leven van de Heer',
Die alles schiep wat is en leeft
en alles nog zijn voortgang geeft.

2 Mijn Schepper is zeer groot van macht:
uit niet is alles voortgebracht;
Hij wilde maar, en op Zijn woord
kwam mens en dier en alles voort.

3 De zon, de maan, de ruime lucht,
de zee, het land en boom en vrucht,
de vogel, vis en 't wormpje mee,
en 't roofgediert' en 't tamme vee.

4 Dit alles, en ook nog veel meer!
is uit en door en tot de Heer';
Gods wijsheid, goedheid en Zijn macht
zij daarvoor ere toegebracht.

5 Maar wat mij bovenal verblijdt:
God gaf mij ouders die met vlijt
bij dag en nacht, in vreugd en pijn,
voor mijn behoeften werkzaam zijn.

6 O Heer'! geef mij die vrome zin,
dat ik mijn ouders teer bemin,
en ik, met een vernieuwd gemoed,
U dienen mag als 't hoogste goed.

Bron: SZ32 J.H. Maatjes (1815 - 1870)


O, Schepper, Geest, woon in uw kerk / Veni Creator Spiritus - UM111,WK204
Kom Schepper, Heil'ge Geest, en daal / Carolus Tuinman (1659-1728) - SZ27O, alle dorstigen, komt tot de wateren / Jesaja 55 - TZ73Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Luister Psalmen en Gezangen zonder reclame

Contact