Ik ben een kind, nog jong en teer

Verzen: 4


Veni Creator Spiritus

Veni Creator Spiritus


Ik ben een kind, nog jong en teer;
ik kreeg het leven van de Heer',
Die alles schiep wat is en leeft
en alles nog zijn voortgang geeft.
Mijn Schepper is zeer groot van macht:
uit niet is alles voortgebracht;
Hij wilde maar, en op Zijn woord
kwam mens en dier en alles voort.
De zon, de maan, de ruime lucht,
de zee, het land en boom en vrucht,
de vogel, vis en 't wormpje mee,
en 't roofgediert' en 't tamme vee.
Dit alles, en ook nog veel meer!
is uit en door en tot de Heer';
Gods wijsheid, goedheid en Zijn macht
zij daarvoor ere toegebracht.
Maar wat mij bovenal verblijdt:
God gaf mij ouders die met vlijt
bij dag en nacht, in vreugd en pijn,
voor mijn behoeften werkzaam zijn.
O Heer'! geef mij die vrome zin,
dat ik mijn ouders teer bemin,
en ik, met een vernieuwd gemoed,
U dienen mag als 't hoogste goed.

Bron: SZ32 J.H. Maatjes (1815 - 1870)


O, Schepper, Geest, woon in uw kerk / Veni Creator Spiritus - UM111,W204
Kom Schepper, Heil'ge Geest, en daal / Carolus Tuinman (1659-1728) - SZ27O, alle dorstigen, komt tot de wateren / Jesaja 55 - TZ73Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact