Gezangboek.nl Ps 150 Looft God, looft zijn Naam alom

Verzen:
J. Worp, D. Sanderman
J. Worp, D. Sanderman

1 Looft God, looft zijn Naam alom;
looft Hem in Zijn heiligdom;
looft des Heeren grote macht,
in den hemel Zijner kracht;
looft Hem, om Zijn mogendheden,
looft Hem, naar zo menig blijk
van Zijn heerlijk koninkrijk,
voor Zijn troon en hier beneden.

2 Looft God, met bazuingeklank;
geeft Hem eer, bewijst Hem dank;
looft Hem, met de harp en luit;
looft Hem, met de trom en fluit;
looft Hem, op uw blijde snaren;
laat zich 't orgel overal
bij het juichend vreugdgeschal,
tot des Heeren glorie, paren.

3 Looft God naar Zijn hoog bevel,
met het klinkend cimbelspel,
looft Hem, op het schel metaal
van de vrolijke cimbaal;
looft den Heer', elk moet Hem eren;
al wat geest en adem heeft,
looft den Heer', die eeuwig leeft,
looft verheugd den Heer' der heren.

Bron: Psalm 150 H. Ghijsen


Pt 430/Ps 150 Hallelujah! Praise Ye God! / naar Psalm 150 - Psalter 430


JW Player goes here


Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Luister Psalmen en Gezangen zonder reclame

Contact