Gezangboek.nl Woord, voor ons geschreven

Verzen:
Johann Crüger (1598-1662)
Johann Crüger (1598-1662)

1 Woord, voor ons geschreven,
door God ingegeven,
brief aan ons gericht,
wie uw boodschap lezen,
worden onderwezen,
zien Gods aangezicht.
Steeds zijt gij ons heel nabij,
rijke onvermoede, schatten
blijkt gij te bevatten.

2 Gij ontdekt aan zonden,
hoe Gods recht geschonden,
hoe Hij wordt gehoond.
Gij spreekt van Zijn daden,
hoe Hij Zijn genade
schuldigen betoont.
Hij vergeeft, want Christus heeft
alle straf aan 't kruis gedragen
en de dood verslagen.

3 Mensen spreken tegen,
gaan op eigen wegen
onverstoorbaar voort,
dienen and're goden,
volgen hun geboden.
Woord kom aan het woord!
Spreek met kracht, met Uw gezag,
ga in hen Uw werk beginnen,
breek hun leven binnen.

4 Woord van den beginne,
Woord dat overwinnend
door de wereld gaat,
zie vervolgden vluchten,
hoor gevang'nen zuchten,
schenk hen rust en raad.
Woord zo goed, geef nieuwe moed,
leer hen in een vast vertrouwen
weer de handen vouwen.

5 Licht op onze paden,
norm voor onze daden,
lamp voor onze voet,
wil in ons ook werken,
dagelijks ons sterken
met het brood dat voedt.
Woord, geschied, word stem en lied,
laat in lofzang heel ons leven
op u antwoord geven.

Bron: UM177 H. van 't Veld (1932)


Heugelijke tijding / H.C. Hecker (1699-1743) A. van den Berg (1733-1807) - TZ49,GZ113Ieder uur, iedere stap (Is uw paspoort getekend?) / John Buurman (1919-1985) - JH890Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Luister Psalmen en Gezangen zonder reclame

Contact