Gezangboek.nl Heugelijke tijding

Verzen:
Johann Crüger (1598-1662)
Johann Crüger (1598-1662)

1 Heugelijke tijding,
bron van hartverblijding,
Evangeliewoord!
Woord van God gegeven,
woord van eeuwig leven,
zalig die u hoort!
Zalig hij, wiens harte gij
met een onverwrikt vertrouwen
leert op God te bouwen!

2 Door zijn vredeboden
doet God zondaars noden
tot het hoogste goed.
God heeft ons vergeven,
God schenkt ons het leven
door des Heilands bloed.
Ja, de Heer' wil nog veel meer,
boven bidden, boven denken
alles aan ons schenken!

3 Hoe ook afgezworven,
hoe geheel bedorven,
hoe verhard in 't kwaad,
wilt gij zalig wezen,
gij hebt niets te vrezen,
hier is hulp en raad.
God vergeeft, want Christus leeft,
en heeft het rantsoen gevonden
voor de grootste zonden!

4 Zalig, die 't geloven!
Troost, hun nooit t' ontroven,
wekt hen steeds tot vreugd.
Kracht tot goede werken
voelen z' in zich sterken,
kracht tot liefd' en deugd.
Door Gods kracht, in hen volbracht,
komen zij gedurig nader
't beeld van hunne Vader.

5 Woord, waarop wij bouwen,
waar wij op vertrouwen,
Evangeliewoord!
Bergen mogen wijken,
gij zult nimmer wijken,
want gij zijt Gods woord!
Dat ons, Heer', de troost dier leer
gene twijfeling ontrove:
sterk ons in 't gelove!

Bron: TZ49,GZ113 H.C. Hecker (1699-1743) A. van den Berg (1733-1807)


Woord, voor ons geschreven / H. van 't Veld (1932) - UM177Voortwaarts, Christenstrijders / Sabine Baring-Gould, C.S. Adama van Scheltema (1877-1924) - JH106
Oudejaarslied / W. Droogers (1923) - ZL127Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Luister Psalmen en Gezangen zonder reclame

Contact