Gezangboek.nl Zingt, gij afgelegen landen

Verzen:
J.C. Bach (1642-1708)
J.C. Bach (1642-1708)

1 Zingt, gij afgelegen landen,
zingt, gij verste volken! zingt!
Jezus reikt u zelf de handen,
volken, hoort! Zijn heilstem dringt
ook in 't einde tot u door.
Al wat leeft dank' Hem daar voor.

2 Groot en klein uit alle oorden
zien wij komen tot die stem,
luist'ren naar Zijn liefdewoorden;
vrijen, slaven dienen Hem.
Dalen rijst! zinkt bergen neer;
baant de weg voor onzen Heer'!

3 Ziet, Hij komt, om alle volken
mild te zeeg'nen als hun Heer'!
Met Hem daalt er uit de wolken
overvloed van zegen neer;
zelfs in 't land van slavernij
maakt de Zoon in waarheid vrij.

4 Zo, zo zien wij 't Godsrijk komen,
't komt steeds nader elke dag.
Amen, zeggen alle vromen:
kom, ja kom, o blijde dag,
dat al 't menselijk geslacht
aan de Heer' word' toegebracht!

Bron: UM121,WK248 Isaac Watts (1674-1748), Jan Scharp (1756-1828)


Zalig, zalig, niets te wezen / J. van Lodenstein (1620-1677) - TZ113,GZ205Ja, de Trooster is gekomen / IsaƤc da Costa (1798-1860) - TZ61,UM109,WK198Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Luister Psalmen en Gezangen zonder reclame

Contact