Gezangboek.nl 'k Stel mijn vertrouwen (Canon)

Verzen:
Tineke van Pagée
Tineke van Pagée

1 'k Stel mijn vertrouwen
op de Heer', mijn God.
Want in Zijn hand
ligt heel mijn levenslot.
Hem heb ik lief,
Zijn vrede woont in mij.
'k Zie naar Hem op en 'k weet:
Hij is mij steeds nabij.

2 'k Stel mijn vertrouwen
op de Heer', mijn God.
Want in Zijn hand
ligt heel mijn levenslot.
Hem heb ik lief,
Zijn vrede woont in mij.
'k Zie naar Hem op en 'k weet:
Hij is mij steeds nabij.

Bron: UM11,WK615 Tineke van Pagée


De Heer' is mijn herder / J.J.L. ten Kate (1819-1889) - TZ20,UM14,WK23a
Gena van God, hoe loof ik U / J. Newton (1725-1807), H. van 't Veld (1932) - TZ112,UM157,WK484Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Luister Psalmen en Gezangen zonder reclame

Contact