Gezangboek.nl Abba, Vader, U alleen

Verzen:
Onbekend
Onbekend

1 Abba, Vader, U alleen
U behoor ik toe
U alleen doorgrondt mijn hart
U behoort het toe
Laat mijn hart steeds vurig zijn
U laat nooit alleen
Abba, Vader, U alleen
U behoor ik toe

2 Abba, Vader, laat mij zijn
Slechts van U alleen
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d'Uwe en anders geen
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer'
Laat mij nimmer gaan
Abba, Vader, laat mij zijn
Slechts van U alleen

3 Abba, Father, let me be
yours and yours alone.
May my will forever be
evermore your own.
Never let my heart grow cold.
Never let me go.
Abba, Father, let me be
yours and yours alone.

Bron: JH100 David Bilbrough


Heere maak mij Uw wegen bekend / F.J.J. den Bakker. - TH505
Grote God, zie ons verlegen / A.F. Troost (1948) - WK252
Leer mij Uw weg, o Heer' / B.M. Ramsey, Johannes de Heer (1866–1961) - TZ65,JH330
Leer mij op U zien, o Heer' van mijn hart / M.E. Byrne, E.H. Hull, H. van 't Veld (1932) - UM236
Vader, vol van vrees en schaamte / Adrian Snell, J. Vermeyden - WK497
Wees mijn verlangen, o Heer' van mijn hart / M.E. Byrne, E.H. Hull, E. Zuiderveld - TH209
Heer' Uw licht en Uw liefde schijnen / Graham Kendrick, K. Stelma - JH965
Heer', ik kom tot U / George Whelpton (1847-1930), Jan Visser - WK487Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Luister Psalmen en Gezangen zonder reclame

Contact