Gezangboek.nl Vader, vol van vrees en schaamte

Verzen:
Adrian Snell
Adrian Snell

1 Vader, vol van vrees en schaamte,
buigen wij voor U.
Heel Uw werk, door ons vertreden,
klaagt ons, mensheid aan bij U.

2 Heer' ontferm U over ons,
die schuldig voor U staan.
U bent onze God en Redder,
neem ons in Uw liefde aan.

3 Vader, in dit uur der waarheid,
keren w' ons tot U.
O, vergeef ons, Heer' herstel ons,
maak ons hart en leven nieuw.

4 Vul ons met Uw heil'ge Geest,
geef vuur en kracht steeds weer.
Ieder zal Uw macht aanschouwen,
dat wij Uw Naam verhogen Heer'.
Uwe Naam verhogen Heer'.

Bron: WK497 Adrian Snell, J. Vermeyden


Heere maak mij Uw wegen bekend / F.J.J. den Bakker. - TH505
Grote God, zie ons verlegen / A.F. Troost (1948) - WK252
Abba, Vader, U alleen / David Bilbrough - JH100
Leer mij Uw weg, o Heer' / B.M. Ramsey, Johannes de Heer (1866–1961) - TZ65,JH330
Leer mij op U zien, o Heer' van mijn hart / M.E. Byrne, E.H. Hull, H. van 't Veld (1932) - UM236
Wees mijn verlangen, o Heer' van mijn hart / M.E. Byrne, E.H. Hull, E. Zuiderveld - TH209
Heer' Uw licht en Uw liefde schijnen / Graham Kendrick, K. Stelma - JH965
Heer', ik kom tot U / George Whelpton (1847-1930), Jan Visser - WK487Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Luister Psalmen en Gezangen zonder reclame

Contact