Gezangboek.nl Heer' Uw licht en Uw liefde schijnen

Verzen:
Graham Kendrick
Graham Kendrick

1 Heer' Uw licht en Uw liefde schijnen,
Waar U bent zal de nacht verdwijnen,
Jezus licht van de wereld vernieuw ons.
Levend Woord, ja Uw waarheid bevrijd ons!
Schijn in mij
Schijn door mij
Kom Jezus kom
Vul dit land met Uw heerlijkheid
Kom Heil'ge Geest
Stort op ons Uw vuur
Zend Uw rivier
Laat Uw heil heel de aard' vervullen
Spreek Heer' Uw Woord
Dat het licht overwint.

2 Heer', 'k wil komen in Uw nabijheid
Uit de schaduwen in Uw heerlijkheid
Door het bloed mag ik U toebehoren
Leer mij, toets mij, Uw stem wil ik horen
Schijn in mij
Schijn door mij
Kom Jezus kom
Vul dit land met Uw heerlijkheid
Kom Heil'ge Geest
Stort op ons Uw vuur
Zend Uw rivier
Laat Uw heil heel de aard' vervullen
Spreek Heer' Uw Woord
Dat het licht overwint.

3 Lord, the light of your love is shining
In the midst of the darkness, shining
Jesus, Light of the world, shine upon us
Set us free by the truth you now bring us
Shine on me, shine on me
Shine, Jesus, shine
Fill this land with the Father's glory
Blaze, Spirit, blaze
Set our hearts on fire
Flow, river, flow
Flood the nations with grace and mercy
Send forth your word
Lord, and let there be light

4 Lord, I come to your awesome presence
From the shadows into your radiance
By the blood I may enter your brightness
Search me, try me, consume all my darkness
Shine on me, shine on me
Shine, Jesus, shine
Fill this land with the Father's glory
Blaze, Spirit, blaze
Set our hearts on fire
Flow, river, flow
Flood the nations with grace and mercy
Send forth your word
Lord, and let there be light

5 As we gaze on your kingly brightness
So our faces display your likeness
Ever changing from glory to glory
Mirrored here may our lives tell your story
Shine on me, shine on me
Shine, Jesus, shine
Fill this land with the Father's glory
Blaze, Spirit, blaze
Set our hearts on fire
Flow, river, flow
Flood the nations with grace and mercy
Send forth your word
Lord, and let there be light

Bron: JH965 Graham Kendrick, K. Stelma


Heere maak mij Uw wegen bekend / F.J.J. den Bakker. - TH505
Grote God, zie ons verlegen / A.F. Troost (1948) - WK252
Abba, Vader, U alleen / David Bilbrough - JH100
Leer mij Uw weg, o Heer' / B.M. Ramsey, Johannes de Heer (1866–1961) - TZ65,JH330
Leer mij op U zien, o Heer' van mijn hart / M.E. Byrne, E.H. Hull, H. van 't Veld (1932) - UM236
Vader, vol van vrees en schaamte / Adrian Snell, J. Vermeyden - WK497
Wees mijn verlangen, o Heer' van mijn hart / M.E. Byrne, E.H. Hull, E. Zuiderveld - TH209
Heer', ik kom tot U / George Whelpton (1847-1930), Jan Visser - WK487Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Luister Psalmen en Gezangen zonder reclame

Contact