Gezangboek.nl Heilig Avondmaal

Verzen:
M. Vulpus (1560-1615)
M. Vulpus (1560-1615)

1 Een tafel, witte kleden,
een beker en een schaal:
hier houdt de Kerk beneden
het Heilig Avondmaal.

2 God heeft Zijn Zoon gegeven.
Gods volk dat hier belijdt:
Zijn offer is mijn leven
Hij scheldt mijn schulden kwijt!

3 Zij die zich zondaar weten,
worden door Hem genood,
mogen gelovig eten;
Hij stierf voor hen de dood.

4 Het brood dat is Zijn lichaam,
de wijn dat is Zijn bloed.
Het is voor zondaars voedzaam;
't geloof krijgt kracht en moed.

5 Maar heb ik slechts gekeken,
dan klinkt voor mij met klem:
'Zie naar dit heilig teken;
dit is Mijn Zoon. Hoort Hem!'

6 Zijn volk zal Hem straks loven
uit ieder land en taal.
Dan viert de Kerk daarboven
voor eeuwig Avondmaal.

Bron: ZL10 Karlo Reiziger


Ach, blijf met Uw genade / Josua Stegmann, N. Beets (1814-1903) - TZ2,UM169,WK420
Een Kindje werd geboren / J.H. Maatjes (1815 - 1870) - SZ1
Nu daagt het in het oosten / Johannes Riemens sr. (1842-1908) - TZ71,UM26,WK111



Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Luister Psalmen en Gezangen zonder reclame

Contact