Gezangboek.nl Jezus gelegd in de kribbe

Verzen:
J. Zundel (1815-1882)
J. Zundel (1815-1882)

1 Liefste Heiland, moest Gij wijken
in een lage beestenstal;
't was om mij Uw liefdeblijken,
onder 't engelengeschal,
te verwerven. Mist Gij ruste
onder 't zondig aards geslacht;
't is om plaats en zielenlusten,
mij te gunnen, dag en nacht.

2 Zoete Jezus, Die in doeken
wordt omwonden voor de koud';
om een koude ziel te zoeken,
die in liefdevuur verflauwt.
Maak dan in mijn hart Uw woning
en bezoek mij met Uw goed,
dat ik U, geduchte Koning,
aanbidd' en godsdienstig groet.

3 O, dat mijn verloren ziele
dan ootmoedig voor U kniel,
en Gij, zo het U geviele,
die verkoos voor U geheel.
Zalig, zalig dan die harten,
die Gij zoekt en tot U wendt;
zalig, die Gij vrij van smarten
maakt en als Uw eigen kent.

Bron: ZL100 Wilhelmus Schortinghuis (1700-1750)


'k Heb geloofd en daarom zing ik / Jan-Baptist Mathysen (1817-1909) - UM154,WK486
Pt 255 Adoration and Submission / naar Psalm 95 - Psalter 255
Wat de toekomst brengen moge / J. van der Waals (1868-1922) - TZ104,UM176,WK471Op de geboorte van de Heere Jezus / Johannes Verschuir (1680-1737) - ZL101
Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer' / Onbekend - UM41,WK132
Komt, laat ons met de herders gaan / Willem Sluiter (1627-1673) - SZ3
Ik kniel aan uwe kribbe neer / Paul Gerhardt (1607-1676) - GZ21,WK125Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Luister Psalmen en Gezangen zonder reclame

Contact