Komt, laat ons met de herders gaan

Verzen:


M. Luther (1483-1546)

M. Luther (1483-1546)


Komt, laat ons met de herders gaan
en zien wat God ons heeft gedaan
te Behtlehem in Davids stad:
daar ligt des werelds hoogste Schat.
Hij, Wiens gebied strekt overal,
ligt daar verschoven in een stal;
de Heer' van hemel, aard en zee
ligt in een kribbe bij het vee.
O, heilig Kind, Uw heerlijkheid,
die Gij in deze stal verspreidt,
dunkt mij te zijn zo groot en klaar,
dat ik staag wens te wezen daar.
O, dat toch hier voor U en mij
gelijk een tabernakel zij!
Want hier te wezen is zeer goed
en voor mijn ziele wonderzoet.
Al was ik in een weeldrig huis,
waar 't blinkt van goud,
van zijd' en pluis,
van purper en tapijtsieraad
't was toch als niets bij deze staat.
Al was ik in een konings zaal,
ivaar 't oog verblind wordt van 't gepraal,
zo zie ik hier meer heerlijkheid,
die 't hart lokt met begeerlijkheid.
Hij kon niet meer verheerlijkt zijn
als door deez' nederige schijn:
Zijn Goddelijke wijsheid doet dat niet
kan vatten ons gemoed.
O, Jezus, allerwaardigst Kind,
Die geen plaats in de herberg vindt,
komt, neemt Uw plaats hier in mijn hart,
dat 't U alleen geopend word.

Bron: SZ3 Willem Sluiter (1627-1673)


Van boven daalt een eng’lenschaar / M. Luther (1483-1546), J.H. Klein - UM44,G134
De enige troost / Jacobus Borstius (1612-1688) - ZL35Jezus gelegd in de kribbe / Wilhelmus Schortinghuis (1700-1750) - ZL100
Ik kniel aan uwe kribbe neer / Paul Gerhardt (1607-1676) - G21,W125
Op de geboorte van de Heere Jezus / Johannes Verschuir (1680-1737) - ZL101
Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer' / Onbekend - UM41,W132Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact