Gezangboek.nl Op de geboorte van de Heere Jezus

Verzen:
Onbekend
Onbekend

1 O, wonderwerk dat ik hier vind,
dat zo lang is verwacht;
een Kind dat men in windsels windt
en ligt geheel veracht.
Dat is Gods en des mensen Zoon,
Welk' in een kribbe leit
en blootgesteld aan alle hoon,
als Borg werd toegezeid.

2 Van d' eng'lenschaar, die op Hem wacht,
met hele reien zingt,
in 't diepste van een lichte nacht
de herderen omringt
en juicht van 's Heeren vrederaad
en vrij' genadegoed,
Welk' het aan Hem beloofde zaad
zal lossen met Zijn bloed.

3 Vraagt gij nu hoe Zijn Name zij?
Die is toch Wonderlijk?
De hemelschaar die zingt er bij,
het ganse heir gelijk.
De Zaligmaker Christus is
waardoor God d' ere krijgt;
gerechtigheid die gaat niet mis,
de heiligheid niet zwijgt.

4 Mijn ziele, sta een weinig stil
en let eens op dit stuk
en vraag: 'Is 't ook des Heeren wil
dat mij dit groot geluk
reeds in dit Kind is toegelegd,
dat Hij ook zij mijn deel?'
O, mocht mij dit zijn toegezegd:
ik werd de Zijn' geheel!

Bron: ZL101 Johannes Verschuir (1680-1737)


Pt 265 The Majesty and Holiness of God / naar Psalm 99 - Psalter 265
Bewaar de eenheid van Gods Geest / Anne de Vries - WK73Jezus gelegd in de kribbe / Wilhelmus Schortinghuis (1700-1750) - ZL100
Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer' / Onbekend - UM41,WK132
Komt, laat ons met de herders gaan / Willem Sluiter (1627-1673) - SZ3
Ik kniel aan uwe kribbe neer / Paul Gerhardt (1607-1676) - GZ21,WK125Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Luister Psalmen en Gezangen zonder reclame

Contact