Gezangboek.nl Kom Schepper, Heil'ge Geest, en daal

Verzen:
Veni Creator Spiritus
Veni Creator Spiritus

1 Kom Schepper, Heil'ge Geest, en daal
in't hart van d'Uwen altemaal
en vul met Uwe hemelschat
't door U herschapen hertevat.

2 O Gij, Die Trooster wordt geroemd
en 's Allerhoogsten Gift genoemd,
Bron Die van levend water vloeit,
Liefd', zalving, vuur dat eeuwig gloeit.

3 Ontsteek een licht in hart en zin
en stort daar Uwe liefde in.
Hetgeen in ons is zwak en broos
versterk dat door Uw kracht altoos.

4 Geef dat Uw volk de Vader en
Zijn eengeboren Zoon toch kenn',
Gelijk ook U, Die beider Geest
van alle eeuwen bent geweest.

5 Dat lof de Zoon en Vader zij
en ook de Heil'ge Geest daarbij.
O Zoon zend als op 't Pinksterfeest
de liefdegift ons van Uw Geest.

Bron: SZ27 Carolus Tuinman (1659-1728)


O, Schepper, Geest, woon in uw kerk / Veni Creator Spiritus - UM111,WK204
Ik ben een kind, nog jong en teer / J.H. Maatjes (1815 - 1870) - SZ32O dag zeer groot van heerlijkheid / Willem Sluiter (1627-1673) - SZ26
O, Schepper, Geest, woon in uw kerk / Veni Creator Spiritus - UM111,WK204Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Luister Psalmen en Gezangen zonder reclame

Contact