Gezangboek.nl Komt nu met zang van zoete tonen

Verzen:
A. Valerius (1575-1625)
A. Valerius (1575-1625)

1 Komt nu met zang van zoete tonen
en u met snarenspel verblijdt!
Zingt op en wilt alom betonen,
dat gij van harte vrolijk zijt.
Juicht God ter eer,
Zijn lof vermeer',
Die zulk een groten werk
gedaan heeft voor Zijn Kerk!

2 In Israƫl was dat een wijze,
valt met hen ook de Heer' te voet:
dat elk nu toch God roem' en prijze,
die ons zoveel weldaden doet.
Roept overal
met groot geschal:
"Lof, prijs en dank alleen
zij God en anders geen!"

3 De Heer' heeft eertijds Zijne volke
geholpen uit veel angst en pijn.
Hij geeft ja wel een duist're wolke,
maar weer daarna schoon zonneschijn.
Lof zij die Heer',
die ons ook weer
geeft, na veel smart en druk,
veel zegen en geluk.

Bron: SZ103,UM214,LB415 Adriaan Valerius (1575-1625)


Zingt een nieuw lied voor God de Heere / Onbekend - GZ320God in de hoog' alleen zij eer / Nikolaus Decius (1485-1546) - UM6 LB254 WK247 JH55a
'k Wil U, o God, mijn dank betalen / Herman Adriaan Bruining (1738-1811) - TZ110,UM204,WK525Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Luister Psalmen en Gezangen zonder reclame

Contact