Gezangboek.nl Ps 131 Mijn hart verheft zich niet, o Heer'

Verzen:
J. Worp, D. Sanderman
J. Worp, D. Sanderman

1 Mijn hart verheft zich niet, o Heer',
Mijn ogen zijn niet hoog; 'k verkeer,
Ik wandel niet in 't geen te groot,
Te vreemd is voor Uw gunstgenoot.

2 Heb ik mijn ziel niet stil gezet,
En mij verloochend naar Uw wet,
Gelijk het pas gespeende kind
Zich stil bij zijne moeder vind?

3 Mijn ziel, die naar den vrede haakt,
En 't morrend ongenoegen wraakt,
Is in mij als een kind gespeend,
En heeft zich met Uw wil vereend.

4 Dat Isrel op den Heer' vertrouw';
Zijn hoop op Gods ontferming bouw',
En stil berust' in Zijn beleid,
Van nu tot in all' eeuwigheid.

Bron: Psalm 131 J.E. Voet


Ps 142 'k Riep tot den Heer' met luider stem / J.E. Voet - Psalm 142
Z 8 Morgenzang / H. Ghijzen - MZ


JW Player goes here


Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact