Gezangboek.nl Ps 131 Mijn hart verheft zich niet, o Heer'

Verzen:
J. Worp, D. Sanderman
J. Worp, D. Sanderman

1 Mijn hart verheft zich niet, o Heer',
mijn ogen zijn niet hoog; 'k verkeer,
ik wandel niet in 't geen te groot,
te vreemd is voor Uw gunstgenoot.

2 Heb ik mijn ziel niet stil gezet,
en mij verloochend naar Uw wet,
gelijk het pas gespeende kind
zich stil bij zijne moeder vind?

3 Mijn ziel, die naar den vrede haakt,
en 't morrend ongenoegen wraakt,
is in mij als een kind gespeend,
en heeft zich met Uw wil vereend.

4 Dat Isrel op den Heer' vertrouw';
zijn hoop op Gods ontferming bouw',
en stil berust' in Zijn beleid,
van nu tot in all' eeuwigheid.

Bron: Psalm 131 J.E. Voet


Ps 142 'k Riep tot den Heer' met luider stem / J.E. Voet - Psalm 142
Z 8 Morgenzang / H. Ghijzen - MZ


JW Player goes here


Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Luister Psalmen en Gezangen zonder reclame

Contact