Pt 424/Ps 98 Sing, Sing A New Song to Jehovah

Verzen:


J. Worp, D. Sanderman

J. Worp, D. Sanderman


Sing, sing a new song to Jehovah
For all the wonders He has wrought;
His right hand and His arm most holy
The victory to Him have brought.
The Lord has published His salvation,
His righteousness has He made known;
He showed to every heathen nation
That judgment issues from His throne.
He has remembered all His mercy,
His truth declared to Israel;
The ends of earth have seen His glory;
His ways in majesty excel.
Then make a joyful noise before Him,
O all ye earth, His praises sing;
With loud acclaim let all adore Him
And let the joyful anthems ring.
Join to the harp your glad rejoicing,
A psalm of adoration bring,
With trumpet and the cornet voicing
A joyful noise to God, the King.
Let oceans roar with all their fullness,
The world and they that dwell therein;
Proclaim Jehovah's power with boldness,
Exalt Him ever and again.
Let all the streams in joyous union
Now clap their hands and praise accord,
The hills rejoice in glad communion,
And skip for joy before the Lord.
He comes, He comes to judge the people,
Arrayed in truth and equity;
The world shall He redeem from evil,
And righteous shall His judgment be.
Zingt, zingt een nieuw gezang den Heere,
Dien groten God, Die wondren deed.
Zijn rechterhand, vol sterkt' en ere,
Zijn heilig' arm, wrocht heil na leed.
Dat heil heeft God nu doen verkonden,
Nu heeft Hij Zijn gerechtigheid,
Zo vlekkeloos en ongeschonden.
Voor 't heidendom ten toon gespreid.
Hij heeft gedacht aan Zijn genade,
Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt.
Dit slaan al 's aardrijks einden gade,
Nu onze God Zijn heil om schenkt.
Juich dan den Heer' met blijde galmen,
Gij ganse wereld, juich van vreugd.
Zing vrolijk in verheven psalmen
Het heil, dat d' aard' in 't rond verheugt.
Doet bij uw harp de psalmen horen;
Uw juichstem geev' den Heere dank;
Laat klinken, door uw tempelkoren,
Trompetten en bazuingeklank.
Dat 's Heeren huis van vreugde druise
Voor Isrels grote Opperheer;
De zee met hare volheid bruise,
De ganse wereld geev' Hem eer.
Laat al de stromen vrolijk zingen,
De handen klappen naar omhoog;
't Gebergte vol van vreugde springen
En hupplen voor des Heeren oog.
Hij komt, Hij komt, om d' aard' te richten,
De wereld in gerechtigheid;
Al 't volk, daar 't wreed geweld moet zwichten,
Wordt in rechtmatigheid geleid.

Bron: Psalter 424 naar Psalm 98


Ps 66 Juich, aarde, juich met blijde galmen / Laus Deo, Salus Populo - Psalm 66
Ps 98 Zingt, zingt een nieuw gezang den Heere / J.E. Voet - Psalm 98
Nooit kan 't geloof te veel verwachten / H. van Alphen (1746-1803) - TZ70,W364
Ps 118 Laat ieder 's Heeren goedheid loven / J.E. Voet - Psalm 118
Pt 427/Ps 118 Let All Exalt Jehovah's Goodness / naar Psalm 118 - Psalter 427Pt 187 Supplication and Testimony / naar Psalm 69 - Psalter 187
Pt 422/Ps 89 My Mouth Shall Sing for Aye / naar Psalm 89 - Psalter 422
Pt 3 The Kingship of Jesus Christ / naar Psalm 2 - Psalter 3, TZ91
Pt 238 The Church Universal / naar Psalm 87 - Psalter 238
Pt 416/Ps 42 As the Hart, About to Falter / naar Psalm 42 - Psalter 416
Pt 230 Assurance of Blessing / naar Psalm 85 - Psalter 230
Pt 255 Adoration and Submission / naar Psalm 95 - Psalter 255
Pt 417/Ps 43 Send Forth, O Lord of My Salvation / naar Psalm 43 - Psalter 417
Pt 265 The Majesty and Holiness of God / naar Psalm 99 - Psalter 265
Pt 379 Memories of Zion / naar Psalm 137 - Psalter 379
Pt 1 The Blessedness of the Godly / naar Psalm 1 - Psalter 1
Pt 432/Ps 99 God Jehovah reigns / naar Psalm 99 - Psalter 432
Pt 232 Expectancy of Grace / naar Psalm 85 - Psalter 232
Pt 420/Ps 68 God Shall Arise and by His Might / naar Psalm 68 - Psalter 420
Pt 425/Ps 105 Unto the Lord Lift Thankful Voices / naar Psalm 105 - Psalter 425
Pt 241 The Mercies and Faithfulness of God / naar Psalm 89 - Psalter 241
Pt 309 Benediction Upon the God-Fearing / naar Psalm 115 - Psalter 309
Pt 428/Ps 119 How Blessed Are the Perfect in the Way / naar Psalm 119 - Psalter 428
Pt 137 Acceptable Worship / naar Psalm 50 - Psalter 137
Pt 362 Redemption and Forgiveness / naar Psalm 130 - Psalter 362
Pt 419/Ps 65 Forth from Thy courts, Thy sacred dwelling / naar Psalm 65 - Psalter 419
Pt 220 Prayer for Restoring Grace / naar Psalm 80 - Psalter 220
Pt 421/Ps 84 O God of Hosts, O God of Grace / naar Psalm 84 - Psalter 428
Pt 423/Ps 97 Jehovah Reigns As King / naar Psalm 97 - Psalter 423
Pt 429/Ps 138 With All My Heart Will I Record / naar Psalm 138 - Psalter 429
Pt 57 Conditions of Approach to God / naar Psalm 24 - Psalter 57
Pt 266 The Holiness of God / naar Psalm 99 - Psalter 266
Pt 349 Love for the Lord's House / naar Psalm 122 - Psalter 349
Pt 430/Ps 150 Hallelujah! Praise Ye God! / naar Psalm 150 - Psalter 430
Pt 418/Ps 47 Praise the Lord, ye lands / naar Psalm 47 - Psalter 418
Pt 134 Praise and Trust / naar Psalm 48 - Psalter 134
Pt 431/Ps 81 Unto God, our King / naar Psalm 81 - Psalter 431
Pt 415/Ps 25 Unto Thee, O Lord Jehovah / naar Psalm 25 - Psalter 415
Pt 426/Ps 116 I Love the Lord / naar Psalm 116 - Psalter 426
Pt 427/Ps 118 Let All Exalt Jehovah's Goodness / naar Psalm 118 - Psalter 427
Pt 60 Prayer for Defense and Guidance / naar Psalm 25 - Psalter 60Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact