Gezangboek.nl Trouwe Vader, neem nu aan

Verzen:
Johann Rudolph Ahle (1664)
Johann Rudolph Ahle (1664)

1 Trouwe Vader, neem nu aan,
onze kind’ren uit onz’ armen.
Wil met hen ‘t verbond aangaan,
toon uit liefde uw erbarmen.
Mogen zij in al hun dagen
‘t zegel van uw kind’ren dragen.

2 Heere Jezus, laat Uw dood
hen ook reinigen van zonden.
Lijf hen in, laat hen als loot,
aan uw leven zijn verbonden.
Leer hen bidden, leer hen strijden,
en aan U hun leven wijden.

3 Heil’ge Geest, wil telkens weer
hen verlichten en versterken,
opdat zij, tot U bekeerd,
vruchtbaar zijn in goede werken.
En doe hen als Christus’ leden
delen in zijn zaligheden.

Bron: WK315 A. Schroten, H. van 't Veld (1932)


God en Vader! neem dit kroost / Roelof Bennink Janssonius - G245
Heere Jezus, om Uw Woord / Tobias Clausnizer (1618-1684), Ad den Besten (1923-2015) - LB328 WK284 GZ266Ik heb slechts één houvast (HC zondag 1) / H. van 't Veld - WK366
Genadig Heer', die al mijn zwakheid weet / Pieter Dinus Kuiper (1900-1966) - WK326 LB358
God en Vader! neem dit kroost / Roelof Bennink Janssonius - G245Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Luister Psalmen en Gezangen zonder reclame

Contact